ПРОСВІТНИЦЬКА РОБОТА

ПроПрограму


У межах програми “Просвітницька робота” фонд регулярно впроваджує проекти та ініціативи щодо проведення просвітницьких заходів із метою підвищення освіченості українського суспільства стосовно питань інвалідності, зміцнення поваги до прав і достоїнства осіб з інвалідністю, ведення боротьби зі стереотипами стосовно осіб з інвалідністю для формування інклюзивного суспільства в Україні. Реалізовуючи цю програму, фонд сприяє виконанню державою 8 статті Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю “Просвітно-виховна робота”.

Завданняпрограми


 • активізація людей з інвалідністю до проведення просвітницької роботи;
 • проведення просвітницьких заходів для представників різних сфер українського суспільства;
 • просування позитивного образу особи з інвалідністю в медіа;
 • упровадження просвітно-виховних уроків в школах та ВНЗ;
 • консультативна робота з сім’ями, де виховується дитина з інвалідністю.

Проекти, які реалізовують дану програму:

2002-2017


Проект «Інформаційне агентство ІNVAKNFO» полягає у зборі, обробці та висвітленні актуальної інформації. Збір інформації відбувається на рівні співпраці різних організацій, як державних органів управління, так і громадських організацій.

Головне призначення порталу INVAK.INFO – інформування його відвідувачів про проблеми і повсякденне життя осіб з інвалідністю. На порталі розміщено найсвіжіші новини про події, акції й заходи у сфері інвалідності, інформація про організації осіб з інвалідністю, останні конкурси, гранти, різні способи реабілітації, база даних нормативних документів.

Цільовою аудиторією INVAK.INFO є представники ЗМІ, керівники громадських організацій, посадові особи органів державної влади, співробітники реабілітаційних центрів та інших організацій, громадяни, зокрема люди з інвалідністю.

2013 -2016


Реалізація соціально-просвітнього проекту “Спікерське бюро”, який виконувався в партнерстві з Київським міським центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді та за фінансовою підтримкою Посольства США в Україні.

Мета проекту – активізація та залучення молоді з інвалідністю до виконання ст. 8 Конвенції ООН про права інвалідів – “Просвітно-виховна робота” серед соціалістів державних установ та громадськості міста Києва.

Що зроблено за програмою в рамках проекту:

 • проведено триденний підготовчий семінар для майбутніх спікерів (50 учасників);
 • проведена просвітницька компанія проекту (прес-конференція, зроблено понад 80 публікацій про хід реалізації проекту та 5 сюжетів на телебаченні);
 • організовано 10 тренінгів для працівників усіх районних Центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді; 8 тренінгів для працівників 8-ми районних Служб у справах дітей; тренінг для представників ЗМІ; тренінг для працівників Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю; тренінг для соціалістів Центрів зайнятості; тренінг для працівників Департаменту охорони здоров’я; 5 тренінгів для студентів ВНЗ; виступили перед представниками Департаменту освіти тощо;
 • проведено триденний підготовчий семінар для майбутніх спікерів підліткового віку (30 учасників);
 • за час реалізації проекту слухачами наших тренінгів стало понад 1000 осіб, залучено понад 60 спікерів серед людей з інвалідністю, організовано понад 40 просвітницьких заходів.

2017р.


Наприкінці 2016 року розпочато проект “Уроки інклюзії”, мета якого – формування інклюзивних поглядів у дітей шкільного віку для досягнення розуміння і прийняття концепцій рівноправності всіх людей (дітей) незалежно від їх індивідуальних особливостей.

Що зроблено за програмою в рамках проекту:

 • проведено два уроки для учнів навчально-виховного комплексу “Домінанта” (30 дітей) та ліцею “Престиж” (100 дітей)